Američke Vojne Karijere

ABC ASVAB prijemnog ispita

Sve o bateriji za profesionalne sposobnosti oružanih snaga

Obrazovno testiranje

••• Martin Shields/Photographer's Choice/Getty Images

Baterija za profesionalne sposobnosti oružanih snaga (ASVAB) je prijemni ispit da se prijavi u američku vojsku. Ne možete se prijaviti u američku vojsku bez da uzmete ASVAB.

ASVAB ima dvije primarne svrhe: prvo, određuje imate li mentalne sposobnosti za upis u vojnu granu po svom izboru, a drugo, rezultati pomažu službi(ama) da odrede za koji vojni posao(e) imate mentalnu sposobnost. za.

Opće informacije

Struktura ASVAB-a

Vrste ASVAB testova

AFQT rezultat

Bodovi vojnih poslova

ASVAB i puštanje u rad

Ponovno testiranje

Studira za ASVAB

ASVAB uzorci pitanja